Onze aanpak

Projecten selecteren
Wij selecteren heel zorgvuldig projecten die een grote impact hebben op de kinderen en jongeren met kanker. Deze projecten beantwoorden aan de objectieven van onze filantropische actie:
– kinderen en jongeren met kanker ondersteunen bij deze zware beproeving,
– hun welzijn en levenskwaliteit verbeteren, tijdens en na de behandeling,
– hun ouders, broers en zussen ondersteunen.

De selectie gebeurt in nauwe samenwerking met de kinderhemato-oncologen.
De selectie houdt eveneens rekening met de behoeften uitgedrukt door de jonge patiënten in behandeling en in remissie en hun ouders.

‘Pro bono’ en giften 100% besteed aan projecten
De giften worden 100% besteed aan de verwezenlijking van de projecten. Onze aanpak is 100% vrijwillig en onze teamsponsors nemen 100% van de onkosten van het team op zich (team T-shirts van de lopers, stand, verfrissingen en snacks na de race, administratieve kosten, rekeningkosten, …).

Steun van de Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project en beheert het administratieve luik van onze filantropische actie : beheer van de rekening, fiscaal attesten en doorstorten van de ingezamelde giften naar de geselecteerde projecten.

Deze administratieve ondersteuning laat ons toe meer aandacht te kunnen schenken aan de behoeften van de jonge patiënten en hun ouders op het terrein.

Transparantie en delen
Wij volgen de hele implementatie van de projecten en zorgen voor het naleven van de deadlines en het budget.

Opdat de schenkers de ware impact van hun donatie zouden kunnen ervaren, informeren wij hen op regelmatige basis via onze website en de sociale media. Wij nodigen hen graag uit om, op het terrein, de projecten die geïmplementeerd werden door hun vrijgevigheid, te ontdekken.

Partnerziekenhuizen